Svensk Förening för Obesitasforskning; Swedish Association for the Study of Obesity (SFO)

Sweden