LIIKALIHAVUUS: ALIARVIOITU UHKA

Ihmisten näkemyksiä liikalihavuudesta Euroopassa

Riippumaton strateginen tutkimuskeskus Opinium toteutti seitsemässä Euroopan maassa mielipidetutkimuksen yhteistyössä liikalihavuutta tutkivan EASO:n (European Association for the Study of Obesity) kanssa ja Medtronicin tuella.

Toukokuu 2015

Tuloksia Suomesta

Liikalihavuus vaikuttaa olevan näkyvämpää Suomessa kuin muissa tutkimuksen kohdemaissa. Useampi henkilö vastasi tuntevansa jonkun, jota he kuvailisivat liikalihavaksi, vaikka liikalihavuus on vähäisempää Suomessa kuin joissakin muissa tutkimuksen kohdemaissa. Suomalaiset kuitenkin yleisesti aliarvioivat oman painonsa ja siihen liittyvät terveysriskit.

Yli 2 000 suomalaista aikuista osallistui tutkimukseen. Tutkimustulokset painotettiin vastaamaan kansallista väestöä iän ja sukupuolen mukaan.