EASO is pleased to host its first COMs (Collaborating Centers for Obesity Management) National Training Course, taking place in Istanbul on 22 September 2018. The course will cover hot topics in obesity prevention and management, delivered by leading European and Turkish experts.

Established in 1986, EASO is a federation of professional membership associations from 32 European countries. It is the voice of the European obesity community, representing scientists, health care practitioners, physicians, public health experts and patients. EASO is in official relations with the World Health Organisation (WHO) Regional Office for Europe and is a founding member of the EU Platform on Diet, Physical Activity and Health. EASO promotes action through collaboration: in research, education and policy.

Avrupa Obezite Derneği (EASO), 22 Eylül 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilecek ilk COM Ulusal Eğitim Kursu’nu ağırlamaktan mutluluk duymaktadır. Bu kurs, konusunda lider Avrupalı ve Türk uzmanlar tarafından verilen obezite prevansiyonu ve tedavisini ilgilendiren sıcak gündem maddelerini ele alacaktır.

1986 senesinde kurulan EASO, 32 üye Avrupa ülkesinin profesyonel obezite derneklerinden oluşan bir federasyondur. Bilim adamları, sağlık çalışanları, doktorlar, halk sağlığı uzmanları ve hastaları temsil eden Avrupa obezite camiasının sesidir. EASO, Dünya Sağlık Örgütü-Avrupa Bölge Ofisi ile resmi ilişkilerde olup, Avrupa Birliği Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Platformu’nun kurucu üyelerindendir. EASO araştırma, eğitim ve politika üretme eylemlerini işbirliği yaparak hayata geçirir.