Norway

Norsk Fedmeforskningsforening; Norwegian Association for the Study of Obesity (NFFF)

President: 
Dr. Jøran Hjelmesæth, MD, PhD

Address:
  The Morbid Obesity Centre

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO)

Sykehuset i Vestfold HF

Boks 2168, 3103 Tønsberg

NORWAY

Tel:       +47 40 21 73 49
Fax:      +47 33 34 39 38
Email:   [email protected]
Website: http://www.nfff.no