Iro Gounitsioti

@igounitsioti active 8 months, 2 weeks ago
Group logo of Prevention & Public Health (PTF)

Prevention & Public Health (PTF)

active 5 months, 3 weeks ago ago
Private Group / 10 members

Prevention & Public Health (PTF)

Group logo of Young Investigators United

Young Investigators United

active 7 months, 3 weeks ago ago
Private Group / 17 members

The Young Investigators United Group

Group logo of Obesity Management (OMTF)

Obesity Management (OMTF)

active 1 year, 1 month ago ago
Private Group / 5 members

Obesity Management (OMTF)

Group logo of Childhood Obesity (COTF)

Childhood Obesity (COTF)

active 1 year, 1 month ago ago
Private Group / 7 members

Childhood Obesity (COTF)